ترامپ نباید وارد جنگ شود .او در دور اول انتخابات آمریکا که رای آورد و به ریاست جمهوری  انتخاب شد صلح ،یکی از شعارهای وی بود .او از رؤساي جمهوری قبل که آمریکا را وارد جنگ کرده بودند ،انتقاد می‌کرد. چیزی به انتخابات دوم او باقی نمانده و او همچنان به این شعار نیازمند است . علی‌رغم وجود ناو آمریکا در دریای عمان، در جریان انفجار های فجیره،  به منطقه عملیات نزدیک نشدند. در هنگام سرنگونی پهپاد آمریکا وسیله ایران، عکس العملی بسیار ضعیف ودور از انتظار اعراب منطقه نشان داد.درجریان توقیف کشتی انگلیسی وسیله ایران نیز چنین بود.درعملیات اخیر حمله به پالایشگاه عربستان، اگر چه ربطی به ایران نداشت اما وسیله کسانی انجام شد که مستقیما و علنا وسیله ایران حمايت می‌شوند. باز ترامپ مبهوت به اتفاقات می نگرد.

ترامپ، کاملا آمریکایی است یعنی قلدرماب و لات منش. اما مانند دوران انقلاب ۱۳۵۷که آمریکا از اتفاقات  ایران کاملا گیچ شده بود. امروز هم همچنان در شناخت ایران سردرگم است.اومات ومبهوت مانده است. تمام گردن کلفت های دنیا حتی روسیه و چین و… هم بدون گوشه چشم موافقت او، حاضر نیستند با ایران معامله کنند. حال چگونه ایران این چنین بی مهابا با اومقابله می‌کند؟ پهبادش را می زند و…….ترامپ اطلاعات کافی از توان نظامی ایران ندارد. نه می تواند بگوید ایران قدرتی نیست و نه تصور کند ایران قادر به فلج کردن او و هم‌پیمانانش در خلیج است. حتی برای مدتی کوتاه او نمی داند با چه حریفی، طرف است؟ بهمين دلیل حداقل تا انتخابات آمریکا نمی خواهد ریسک نظامی  کند اگرچه هیچ تحلیلی صد در صد نیست.

ترامپ و نتانیاهو تلاش می کنند که عربستان را با ایران درگیر نمایند .اما بتازگی بقول خودمان “بن سلمان” دو ریالی اش افتاده و بنظر میرسد دررابطه با ایران عاقلانه عمل می‌کند .او در جریان بمباران اخیر ازاتهام به ایران خودداری کرد. اکنون که ایران در نظر آمریکا، اروپا و اعراب نمایه نماد قدرت گرفته است . اگر در انتخابات امسال، مردم دلگرم شوند مردم بی نظیری که به یک گل دلگرم می‌شود ، ما در اوج” فرصت” قرار می گیریم. اما اوج این فرصت  انتخابات مجلس است و شانسش تا انتخابات آمریکا پس اول بایدمردم را دریافت یعنی :

۱-صدا و سیما بجای در آوردن ادای بی مزه، ناشیانه، و میمون وار برنامه‌های منو وتو- وی، او، ای – وبی بی سی، متل امریکازگات تلنت درخود تجدید نظر نماید.  پخش همزمان چند روحانی یا مداح از شبکه‌های مختلف، اصلاحات اساسی و زیربنایی نیاز دارد . حرکتی برای  علمی کردن برنامه‌های خود ایجادو مردم را راضی کند نه نان خود را به روغن بیندازد، بجای خود بستن به کشور بیندیشند.

۲-متولیان انتخابات وشورای نگهبان… آنرا را که عیان است چه حاجت به بیان است

۳-تجدید نظر در مسائل قضایی سیاسی وقضایی اقتصادي و نیز برخورد با دانه درشت های اقتصادی از چپ و راست هردوجناح، با هر نسبتی با هرکس.

۴-پایین تر آوردن قیمت ارز که قطعا شدنی است ،تحليل سایر قیمت ها بشرط آنکه دولت، مثل کشورهای مترقی ،دولت باشد و به تکالیف دولتی اش عمل کند.

۵-……..

پس از انتخابات با پشتیبانی ملت واعدوا لهم ماستطعتم…… از قوهء عقل، هوش، زیرکی، سیاست واجماع بهره بگیریم و کار را با توفیق تمام کنیم.

من آنچه شرط بلاغ است با تو میگویم – – توخواه پند گیر از سخنم خواه ملال

اشتراک این خبر در :