محسن پیرهادی ،نایب رئیس کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه کل کشور، با تاکید بر اینکه اعمال اصلاحات تدریجی در مولفه‌های بازنشستگی و بروزسانی قوانین مربوط به بازنشستگی بر اساس تغییراتی جمعیتی اقدامی ضروری است،گفت: با رای کمیسیون دولت مکلف بازبینی و تدوین دستور العمل های مربوط به مشاغل سخت با هدف کنترل موج بازنشستگی های پیش از موعد و تشدید ناپایداری صندوق های بازنشستگی شده است.

وی با بیان اینکه از جمله دلایل بروز بحران در صندوقهای بازنشستگی سیاستگذاری بدون لحاظ اصل حفظ پایداری مالی صندوقها بوده است که قوانین مربوط به بازنشستگی‌های پیش از موعد یکی از فاکتورهای اثر گذار در این مقوله است ،ادامه داد: در سالهای اخیر درصد قابل توجهی از بازنشستگی‌های سازمان تأمین‌ اجتماعی مربوط به بازنشستگی پیش از موعد بوده است، اگرچه اصل موضوع سخت و زیان‌آور و مشمول شدن برخی از گروه‌های شغلی، موضوعی منطقی و پذیرفته شده است؛ اما در رویه و قانون فعلی فرایند مشخص و متقنی جهت شناسایی افراد مشمول وجود ندارد.

اشتراک این خبر در :