عضو کارگری شورای عالی کار گفت: دو ماه متوالی (فروردین و اردیبهشت) نشست شورای عالی کار برگزار نشده است.

به گزارش اکونگار به نقل از ایلنا، محسن باقری، عضو کارگری شورایعالی کاراز رویکرد وزارت کار در قبال دستمزد کارگران انتقاد کرد و گفت: علیرغم تاکید صریح قانون بر لزوم برگزاریِ ماهانه و مرتبِ نشست‌های سه‌جانبه شورایعالی کار، در فروردین و اردیبهشت، نشست شورایعالی کار برگزار نشد؛ در واقع ما دو نشست عقب‌افتاده داریم که باید در زمان خودش برگزار می‌شد.

اشتراک این خبر در :