ياد ونام دكترمحمد ملكي گرامي باد!مردى ازميان مارفت كه ايران وايراني به او و مانند او به خاطر برخوردارى ازدو بال ازخودگذشتگي وخردمندى سخت نيازمند است

ياد ونام دكترمحمد ملكي گرامي باد!مردى ازميان مارفت كه ايران وايراني به او و مانند او به خاطر برخوردارى ازدو بال ازخودگذشتگي وخردمندى سخت نيازمند است !مردى كه  براى رسيدن به هدف مشترك  ما، يعني ايران سر بلند وايراني بهره مند، رنجهاى بسيارى را دردو نظام امروزوديروز متحمل شد اما ازعشق مقدس خويش دست نكشيدروحش شاد وبهره اش پس اززندگي فراواني ياد باد! ۱- جمشید ادهمی ۲- محمد رضا ارجمند ۳- شهرام ارشادی ۴- شعله اعلایی۵- محمدرضا امامی ۶- مسعود امین آزاد ۷- طاهره انتصاری ۸- عاطفه ایروانی  ۹- سعید باقري ۱۰- آزاده بصیر۱۱- عليرضا تركي۱۵- منوچهر توکلی ۱۳- احمدرضا چگینی۱۴- بهروز حاجی آقاپور۱۵ – محمدحسین دیلمی۱۶- شهلا رضایی  ۱۷- علیرضا رنجبر ۱۸- داریوش رستمی ۱۹- حسین زمان ۲۰- هما زندیه ۲۱- فرهاد سهرابی ۲۲- علی شجاعی ۲۳- اسماعیل شریفی ۲۴- جهانبخش شیروانی ۲۵- حمید صدری ۲۶- رضا طهموریان۲۷- مرتضی عباس زاده۲۸- فروغ عطار ۲۹- محمد فرسویان ۳۰- علی فرهادی ۳۱- محمدآقا فقیه نصیری ۳۲- شیرین فنونی ۳۳-  محمد قلی زاده۳۴- بشیر کریمی ۳۵- اکبر کشتدار ۳۶- فرزانه کشفی۳۷- جواد کمالی ۳۸- ایرج کمالیان ۳۹- بهروز گرجی نژاد ۴۰- محمدحسن گل رخیان ۴۱- علی محمد نژاد ۴۲- حمیرا موزری۴۳- خسرو مهدی پور ۴۴- زهره نادری ۴۵- خلیل نظاملو ۴۶- مرتضی هاشمیان۴۷- مریم هویت طلب ۴۸- پرویز یعقوبی ۴۹- فرض اله یوسفی

اشتراک این خبر در :