قیمت برلیانس H۳۳۰ مدل ۱۳۹۵ کارکرده در بازار ۶۲۵ میلیون تومان است H۳۳۰ دنده ای مدل ۹۷ کارکرده هم ۶۱۰ میلیون تومان برای فروش آگهی شده است.

برلیانس H۳۲۰ اتوماتیک دست دوم هم با ۴۶۵ میلیون تومان قابل خرید است همچنین برلیانس H۲۳۰ اتوماتیک با کمتر از ۵۰۰ میلیون تومان قابل خرید است.

برندمدل(سال ساخت)کارکرد (کیلومتر)قیمت (تومان)
کراس ۱۶۵ لیتر۱۳۹۹ | سایپاصفر ۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰
H۳۳۰ اتوماتیک۱۳۹۵۴۲,۰۰۰ ۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰
H۳۳۰ دنده ای۱۳۹۷۸۵,۰۰۰ ۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۹۳۱۳۵,۰۰۰ ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰
H۳۲۰ اتوماتیک۱۳۹۵۱۴۸,۰۰۰ ۴۶۵,۰۰۰,۰۰
H۳۲۰ دنده ای۱۳۹۶۱۹۸,۰۰۰ ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰
H۲۳۰ اتوماتیک۱۳۹۵۱۶۸,۰۰۰ ۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰
H۲۳۰ دنده ای۱۳۹۵۱۱۵,۰۰۰ ۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰
H۲۲۰ اتوماتیک۱۳۹۶۶۷,۰۰۰ ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰
کراس ۱۳۹۷۱۰۹,۰۰۰ ۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰

اشتراک این خبر در :