ایلنا نوشت:استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا اظهار داشت: مشکل دیگر بانک‌های هستند که به غده‌های سرطانی تبدیل شدند. این غده‌های سرطانی در اقتصاد کشور را باید تعطیل کنند و این مجموعه‌هایی که دردسر اقتصاد کشور شده‌اند باید یا تعطیل یا در هم ادغام شوند. اما موضوع این است که این بانک‌ها و مجموعه‌ها متعلق به بنیادها و ستادها هستند.

حسین راغفر درباره التهابات بازار ارز و دلایل افزایش نرخ دلار اظهار داشت: به طور قطع دولت عامل گرانی نرخ ارز است و دولت هر صبح به بانک‌ها و صرافی‌ها اعلام می‌کند که امروز نرخ دلار و نرخ ارز چقدر باشد و چقدر بفروشند.

وی با بیان اینکه دولت به دلیل کسری بودجه نسبت به افزایش نرخ ارز اقدام کرده است، ادامه داد: به نظر می‌رسد دولت توان اداره امور را ندارد و اعضای آن ناکارآمد هستند از سوی دیگر منافع عده‌ای سودجو و غارتگر در این میان بوده و منافع آن‌ها در این وضعیت و گرانی ارز است.

این کارشناس اقتصادی درباره افزایش نرخ ارز در حالی که دولت مدعی است برنامه‌های ضد تورمی را به اجرا می‌رساند، گفت: رییس دولت سیزدهم خط قرمز دولت را دو موضوع مطرح و اعلام کرده، یکی از آن‌ها موضوع تورم و مهار افزایش نرخ تورم و دیگری کاهش ارزش پول ملی است و تیم اقتصادی این دولت عنوان کردند که این دو موضوع خط قرمز دولت بوده، اما می‌بینیم که نرخ دلار در ۶ الی ۷ ماه گذشته ۱۱ هزار تومان افزایش یافته است. به معنای دیگر تنها در این مدت بیش از ۴۰ درصد بر قیمت دلار اضافه شد وخودِ دولت هم عامل گرانی افزایش نرخ دلار بوده چراکه با کسری بودجه مواجه است. پیامد این وضعیت شورش طبقه فقرا یا همان شورش گرسنگان است و به نظر می‌رسد که اتفاقا عده‌ای به دنبال این هستند که این اتفاق رخ دهد و این مسیر طی شود.

وی درباره ادعای وزارت اقتصاد مبنی بر اینکه از نیمه اول سال آینده آثار کاهش تورم مشاهده می‌شود، تاکید کرد: این ادعا همان وعده‌های توخالی هستند که با ادامه این روند قطعا به اجرا نمی‌رسد.

اشتراک این خبر در :