در گزارشی که بورس به تازگی منتشر کرده، میزان بازدهی سرمایه‌گذاری در بازارهای مختلف طی یک بازه زمانی ۱۰ ساله (آبان ۸۸ تا آبان ۹۸) مورد بررسی قرار گرفته است .در این بین، «خودرو» در مقایسه با بیشتر بازارها سوددهی کمتری داشته است. در این گزارش، بازارهای بورس، مسکن، ارز، سکه، خودرو و بانک و ابزارهای درآمد ثابت مورد بررسی قرار گرفته است. در این بین، بیشترین بازدهی به بورس و کمترین به بانک و ابزارهای درآمد ثابت تعلق گرفته است.
بر اساس این گزارش، آن دسته از شهروندانی که حدفاصل آبان ۸۸ تا آبان ۹۸ در بازار خودرو سرمایه‌گذاری کرده‌اند، ۵۸۷ درصد سود به دست آورده‌اند. این در حالی است که سرمایه‌گذاری در سایر بازارها (منهای بانک و ابزارهای درآمد ثابت) سود بالاتری نصیب شهروندان کرده است. طبق گزارش منتشره، میانگین بازدهی کسانی که در بازه زمانی ۱۰ ساله موردنظر، در بازار مسکن حضور داشته‌اند، ۶۷۲ درصد بوده که در مقایسه با خودرو، ۸۵ درصد بیشتر است. در بازار ارز اما سود بسیار بیشتری در مقایسه با خودرو نصیب سرمایه‌گذاران شده است. بر این اساس، شهروندانی که طی آبان ۸۸ تا آبان ۹۸ در بازار موردنظر حضور داشته‌اند، هزار و ۳۵ درصد سود کسب کرده‌اند. چه آنکه نرخ ارز از هزار تومان (در آبان ۸۸) به بیش از ۱۱ هزار و ۳۵۰ تومان (در آبان ۹۸) صعود کرده است. با این حساب، سود حاصله طی یک دهه گذشته در بازار ارز، ۴۴۸ درصد بیش از بازدهی در بازار خودرو برآورد می‌شود.
اما به بازار سکه برویم و ببینیم بازدهی در آنچه تفاوتی با بازار خودرو داشته است. طبق گزارش منتشره، آنهایی که با عنایت به سکه ۲۵۳ هزار تومانی در آبان ۸۸ اقدام به سرمایه‌گذاری در این بازار کرده‌اند. در آبان ۹۸ به بازدهی هزار و ۴۶۶ درصدی دست یافته‌اند. بنابراین تفاوت سوددهی در بازار سکه نسبت به خودرو طی بازه زمان ۱۰ ساله موردنظر، ۸۷۹ درصد بوده است.  از سکه که بگذریم، بیشترین تفاوت بازدهی در بازار خودرو، با بازار بورس رخ داده است. آنهایی که حدفاصل آبان ۸۸ تا آبان ۹۸ در بازار بورس سرمایه‌گذاری کرده‌اند، دو هزار و ۳۸۲ درصد سود به دست آورده‌اند. با حساب سرانگشتی مشخص می‌شود تفاوت بازدهی در این بازار در مقایسه با خودرو، هزار و ۷۹۵ درصد بوده است. اما جدا از بازارهای ارز، سکه، بورس و مسکن که همگی بازدهی بیشتری در مقایسه با خودرو داشته‌اند، در بازار بانک و ابزارهای درآمد ثابت، سوددهی نسبت به خودرو کمتر برآورد شده است. به عبارت بهتر، آنهایی که مثلا طی ۱۰ سال موردنظر پول خود را در بانک و موسسات مالی گذاشته‌اند، به‌طور متوسط ۵۱۶ درصد بازدهی داشته‌اند. بنابراین سود حاصله در بازار خودرو طی یک دهه گذشته، ۷۱ درصد بیش از بانک و ابزارهای درآمد ثابت بوده است. نکته مهم دیگر در گزارش منتشره اینجاست که نرخ تورم از آبان ۸۸ تا آبان ۹۸ حدود ۵۱۴ درصد صعود کرده و این یعنی سوددهی سرمایه‌گذاری در بازار خودرو ۷۳ درصد بیش از تورم برآورد شده است.  /دنیای اقتصاد

اشتراک این خبر در :