معاون پژوهش سازمان شیلات گفت: نقشه راه درستی از آبزی پروری در کشور نداریم و این مسئله باعث ایجاد خسارت های زیادی به حوزه آبزی پروری شده است.

به گزارش اقتصاد۱۰۰، حافظیه  معاون پژوهش  سازمان  امور شیلاتی گفت: در حوزه آبزی پروری  سرمایه گذاری مناسبی صورت نگرفته است و  نقشه راه درستی برای آبزی پروری نداریم چراکه  آبزی پروری مفهوم وسیع  تری از پرورش ماهی در قفس دارد‌.

به گفته وی مجوزهای صید براساس ذخیره آبزیان در سواحل و دریا صادر می شود، اما در حال حاضر  اختیار مجوز صید به وزارت اقتصاد و دارایی واگذار شده که باعث وارد شدن  آسیب جدی  به این بخش می شود و شاید تا یکی دو سال  ابتدایی موفق  باشد اما به مرور  ریشه تنوع گونه ها  از بین می رود.

او می گوید:  صید ترال در تمامی دنیا  یک صید استاندارد است اما باید براساس  میزان قابل ذخیره انجام شود.

حافظیه گفت: در حوزه پرورش  میگو بیش از ۸۰ درصد  تولیدات پرورشی و صادراتی است، در حال حاضر تنها در  ۲هزار هکتار صید انجام می شود.

او گفت: ۱۳ هزارتن ظرفیت پرورش میگو در کشور داریم و در حوزه صید آبزیان هم حدود ۱۰ تا ۲۰ درصد از صیادی صنعتی و مابقی صید ساحلی است‌.

اشتراک این خبر در :