در گروه اپل، قیمت گوشی آیفون ۱۳ پرو مکس در سطح ۶۹ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان و قیمت گوشی آیفون ۱۴ پرو مکس در سطح ۵۸ میلیون تومان، ثابت ماند. در این گروه، قیمت گوشی آیفون۱۳ معمولی، با کاهشی اندک به سطح ۳۵ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان رسید.

در گروه سامسونگ، افزایش قیمت شامل گوشی S۲۲ ultra شد و قیمت آن را به سطح ۴۳ میلیون و ۷۸۰ هزار تومان رساند. اما قیمت گوشی S۲۳ ultra در همان سطح ۴۸ میلیون تومان متوقف شد.

در سری اقتصادی این گروه، قیمت گوشی A۵۴، بدون تغییر در همان سطح ۱۳ میلیون و ۹۹۹ هزار تومان ثابت ماند. اما قیمت گوشی A۳۴ با افزایش اندکی به سطح ۱۱ میلیون و ۳۵۹ هزار تومان رسید.

اشتراک این خبر در :