برخلاف وعده دولت بورس نه تنها سر و سامان نگرفت، بلکه امروز فقط افراد و شرکت‌های دارای رانت از بورس منتفع می‌شوند و سبد بورسی مردم پر شده از خاک سیاه

کانال تلگرامی چند ثانیه در واکنش به سیر نزولی روند بورس نوشت: دولت با وعده رسیدگی به وضعیت بورس به میدان آمد اما امروز خود دولت از بورس برای تامین کسری بودجه استفاده می‌کند! 

افزایش نرخ گاز صنایع و خوراک پتروشیمی، افزایش ۴ برابری عوارض صادراتی محصولات خام معدنی و عدم افزایش نرخ محصولات خودروسازان و  قضیه مبهم تخفیف پالایشی ها؛ همه و همه برای  تامین کسری بودجه انجام شده است. 

بورس نه تنها سر و سامان نگرفت، بلکه امروز فقط افراد و شرکت‌های دارای رانت از بورس منتفع می‌شوند و سبد بورسی مردم پر شده از خاک سیاه.

اگر اختلاف میان تیم اقتصادی دولت با شرکت‌های حقوقی سهامدار پتروشیمی، خودرویی و … حل نشود، سبد مردم همچنان پر از خاک سیاه خواهد ماند.

اشتراک این خبر در :