به گزارش خبرنگار مهر، آخرین صورتمالی باشگاه فرهنگی ورزشی استقلال نشان می‌دهد، این باشگاه با زیان دهی بیش از ۶۰ میلیارد تومانی تا انتهای تیر ماه سال ۱۴۰۱ روبرو است.

درآمدهای سالانه استقلال افزایش ۵۹ درصدی داشته و از ۱۲۶ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ به عدد ۲۰۱ میلیارد تومان تا انتهای تیر ماه سال جاری رسیده است، اما هزینه‌های باشگاه استقلال بیش از درآمدهای عملیاتی بوده و به ۲۶۳ میلیارد تومان تا انتهای تیر ماه رسیده است.

این در حالی است که زیان ناخالص این باشگاه در تیر ماه سال ۱۴۰۰ به میزان ۵ میلیارد تومان بوده اما با افزایش شدید ۱۰۰۰ درصدی به ۶۱ میلیارد تومان رسیده است.

زیان خالص این شرکت نیز با افزایش ۴۷۲ درصدی نسبت به سال قبل به میزان ۶۹ میلیارد تومان رسیده است.

اشتراک این خبر در :