به گزارش خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم، یکی از مشکلاتی که در حال حاضر در بازار وجود دارد عدم پوشش عرضه و تقاضا در بازار برای مدیریت بحث اشتغال و بیکاری است.

از جمله مواردی که شرایط برای یافتن شغل را زودتر مهیا می کند, کسب مهارت است. کمترین کسی پیدا می شود که مهارت های چندگانه داشته باشد اما موفق به یافتن شغل نشده باشد. برای کسب مهارت منطبق با نیاز بازار کار سازمان فنی و حرفه ای طرح های مختلفی را در دست اجرا دارد. ازجمله آن طرح ها ضرورت مطالبه گری بنگاه های اقتصادی، اتحادیه ها و صنوف در کسب مهارت‌های منطبق با نیاز بازار کار است.

در زمستان ۱۴۰۱سهم جمعیت بیکار فارغ التحصیل آموزش عالی از کل بیکاران۳۷٫۲درصد بوده است. این سهم در بین زنان نسبت به مردان و در نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی بالاتر است. بررسی تغییرات این شاخص نشان می دهد که نسبت به فصل مشابه سال قبل۰٫۹ درصد کاهش داشته است.

 در زمستان ۱۴۰۱ سهم جمعیت شاغل فارغ التحصیل آموزش عالی از کل شاغلان ۲۷٫۴ درصد بوده است. این سهم در بین زنان نسبت به مردان و در نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی بالاتر است. بررسی تغییرات این شاخص نشان می دهد که نسبت به فصل مشابه سال قبل ۰٫۸درصد افزایش داشته است.

*عمده ترین نرخ بیکاری در تحصیلات دانشگاهی است چون مهارت ندارند

صولت مرتضوی, وزیرکار با اشاره به اهمیت اشتغال پایدار گفت: اگر دانش و آموزش باشد در اشتغال موفق می‌شویم ، عمده‌ترین نرخ بیکاری در تحصیلات دانشگاهی است چون مهارت لازم را برای اشتغال ندارند.

غلامحسین حسینی نیا،رئیس سازمان فنی و حرفه ای معتقد است اظهار داشت: بر اساس آمار مجمع جهانی اقتصاد در سال ۲۰۲۳در چهار سال آینده با تأثیر از تورم، کندی رشد و هوش مصنوعی، ۸۳میلیون شغل حذف و ۶۳میلیون شغل در جهان ایجاد می شود که شغل های جدید نیازمند کسب مهارت و مهارت افزایی هستند و ما باید شغل های نوظهور در آینده و تکنولوژی برافکن را بررسی و متناسب با آن آموزش های مورد نیاز را ارائه کنیم.

وی نقش آموزش های مهارتی در اشتغال پذیری دانشجویان را کلیدی برشمرد و گفت: تحقق شعار «هر دانشجو یک مهارت» با ارتقاء سطح مهارت های حرفه ای دانشجویان و با بهره گیری از ظرفیت های سرای مهارت آموزی و مجتمع های مسکونی دانشجویی، توسعه فرهنگ مهارت آموزی در بین دانشجویان دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی، توانمندسازی دانشجویان دانشگاه ها جهت ورود به بازارکار، بعد از دوران تحصیل و… محقق می شود

معاون وزیرکار، بیان داشت: ورود مهارت آموزی به دانشگاه ها با توجه به شــرایط موجـود، نقـش مهمـی در توســعه اقتصــادی کشــور، افزایـش بهـره وری واحدهـای صنعتـی و تجـاری، ایجـاد و توسـعه فناوری هـای مـورد نیـاز، ارتقـاء مهارت هـا و آمادگـی افـراد جامعـه ایفـا می کنـد و بـر همیـن اسـاس کمـک بـه افزایش و بهبود مهارت هـای متناسـب بــا نیــاز بــازار و جامعــه یکــی از مهم تریــن ارکان مهارت محور کردن دانشگاه ها می باشد.

*بازار نسبت به جذب فارغ التحصیلان کشش ندارد/تسهیل اشتغال دانش‌آموختگان با اعلام نیاز بنگاه‌های اقتصادی

اما علی باقر طاهری نیا، رئیس مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی با اشاره به تأکید مقام معظم رهبری در خصوص ارائه آموزش های منجر به اشتغال به دانشجویان، تصریح کرد: به دنبال تسهیل اشتغال دانش آموختگان دانشگاهی هستیم، ولیکن کشش بازار کار نسبت به جذب فارغ التحصیلان دانشگاهی چندان قوی نیست و بنگاه های اقتصادی، اصناف و اتحادیه ها انگیزه لازم برای همراهی دانشگاهی ها و دانشجویان در حین تحصیل را فراهم نمی آورند.

 طاهری نیا، با تأکید بر جریان سازی آموزش های منجر به اشتغال؛ خواستار قرار گرفتن آموزش های رسمی در کنار آموزش های غیررسمی مهارتی، شد.
وی با بیان اینکه بازار عرضه و تقاضا همدیگر را پوشش نمی دهند، گفت: ضروری است بنگاه های اقتصادی، اصناف، اتحادیه ها و بازار کار، تقاضای خود را برای تربیت نیروی انسانی اعلام کنند تا بتوانیم با هم افزایی و تربیت نیروی انسانی مسیر اشتغال را هموار نماییم.

رییس موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی گفت: بنگاه‌های اقتصادی، اصناف، اتحادیه‌ها و بازار کار، باید تقاضای خود را برای تربیت نیروی انسانی اعلام کنند تا با هم‌افزایی و تربیت نیروی انسانی ماهر مسیر اشتغال را هموار کنیم.

به گزارش تسنیم؛‌کارشناسان در بیان علل مشکلات شغلی فارغ التحصیلان می گویند, این عوامل عبارتند از: رواج نیافتن و مشخص نبودن فرهنگ کاریابی، عدم توسعه بنگاه های کاریابی خصوصی ، عدم توسعه کانون های فارغ التحصیلان و نارکارآمدی آنها در کارابی و هدایت شغلی ، تعدد متقاضیان و رقابت شدید برای کسب مشاغل موجود، رواج نیافتن فرهنگ کارآفرینی و کم بودن تعداد کارآفرینان عمده ترین مشکلات در مسیر اشتغال فارغ التحصیلان است.

اشتراک این خبر در :