سید احسان خاندوزی اظهار کرد: تمام متغیرهایی که دولت می‌تواند به لحاظ سیاسی در طرف مدیریت تقاضای ارز، تحریک عرضه ارز و انتظارات از جهت دیپلماسی خارجی کنترل کند حاکی از این است که بحمدالله وضعیت با ثباتی در بازار ارز وجود دارد.

وزیر اقتصاد گفت: دولت در بخش عرضه و تقاضای بازار ارز و دیپلماسی خارجی مدیریت دارد که باعث شده قیمت ارز به ثبات برسد.

سید احسان خاندوزی اظهار کرد: تمام متغیرهایی که دولت می‌تواند به لحاظ سیاسی در طرف مدیریت تقاضای ارز، تحریک عرضه ارز و انتظارات از جهت دیپلماسی خارجی کنترل کند حاکی از این است که بحمدالله وضعیت با ثباتی در بازار ارز وجود دارد.

وی در حاشیه همایش اقتصاد ایران، اصلاح ساختارها و رفع ناترازی‌ها گفت: فردا رئیس کل بانک مرکزی با حضور در این همایش جزئیات کاملی را درخصوص مدیریت بازار ارز تشریح می‌کنند.

اشتراک این خبر در :