روزنامه هم میهن از احتمال ورود یک میلیون افغانستانی به ایران با اخراج آنان از پاکستان خبر داده است.

هم میهن: طبق آخرین سرشماری‌های اتباع در سال ۱۴۰۱، ۲۲۰ هزار تبعه از ۱۲۰ ملیت جهان در قم زندگی می‌کنند که بخش زیادی از آنها را مهاجران افغانستانی تشکیل داده‌اند.» این آمارها بر این موضوع صحه می‌گذارد که جمعیت افغانستانی‌ها در ایران خیلی بیشتر از ۵ میلیون نفری است که وزیر کشور روز گذشته به آن اشاره کرده است.

در این میان موضوعی که باعث افزایش دلواپسی بیشتر در ایران می‌شود خبر اخراج یک میلیون افغانستانی از پاکستان است؛ دستور اخراجی که ایران را با چالش حتمی روبه‌رو می‌کند و بیم آن می‌رود که این یک میلیون نفر نیز از ایران سر در بیاورند.

اشتراک این خبر در :