صد آنلاین | رأی وحدت رویه در خصوص مصوبه محرمانه همسان سازی حقوق بازنشستگان مبنی بر افزایش ۱.۱۵ درصدی حقوق  (دادنامه شماره ۳۵۹ مورخ ۱۴۰۲/۱/۱۵ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری) صادر شد.

اشتراک این خبر در :