به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، دفتر واردات گمرک ایران، به استناد مکاتبه معاون امور حقوقی و مجلس وزارت اقتصاد اعلام کرد، ابطال شرط اسقاط یک کامیون فرسوده برای واردات کامیون، از آذر ماه اعمال می‌شود و رای  دیوان عدالت اداری قابل تسری به گذشته نمی‌باشد.

گمرک جمهوری اسلامی ایران ,

بر اساس رای دیوان عدالت اداری ، اطلاق ماده ۴ آیین‌نامه اجرایی بند «ث» ماده ۳۰ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۱ مهر ۱۳۹۷هیئت وزیران که بر اساس آن مقرر شده است: «واردات هر یک از دستگاه کامیون منوط به اسقاط حداقل یک دستگاه کامیون که از زمان ساخت آن بیش از ۲۵ سال گذشته باشد و با ظرفیت حداکثر ۳ تن کمتر ز ظرفیت کامیون وارداتی می‌باشد.»  در فرضی که آن دسته از واردکنندگان کامیون را نیز که متمایل به استفاده از تخفیفات و تسهیلات گمرکی نیستند، ملزم به اسقاط یک کامیون به ازای هر کامیون وارداتی می‌باشند، خارج از حدود اختیار بوده و با بند «ث» ماده ۳۰ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب سال ۱۳۹۵ مغایرت دارد و تعیین این شرط نیز که کامیون اسقاطی باید حداکثر ۳ تن کمتر از ظرفیت کامیون وارداتی باشد، هم نسبت به گروه مزبور و هم نسبت به کسانی که می‌خواهند کامیون وارد کنند و از تخفیفات و تسهیلات گمرکی هم استفاده کنند، خارج از حدود اختیار و مغایر با بند «ث» ماده ۳۰ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور تشخیص داده شده است.

اشتراک این خبر در :