دکتر مهدی وکیل پور : ما برای پیشرفت و عدلت ایران اسلامی آمده ایم که این امر جز با  …….

به گزارش لیلا فرهانی خبرنگار نسیم ایران :    " مهدی وکیل پور "   در جلسه مجمع عمومی حزب در روز سه شنبه مورخ 1397/04/24 گفت : پیشرفت و عدالت ایران اسلامی جز با : _ میدان دادن...

ادامه مطلب ...