هند و چین برای کنترل قیمت نفت کارگروه مشترک تشکیل می‌دهند

هند و چین یک کارگروه مشترک ایجاد کرده‌اند که موضوعات همکاری در بخش انرژی را شناسایی می کند و شامل راه هایی برای مهار قیمت جهانی نفت هم میشود. به...

ادامه مطلب ...