وصول ۷ هزار میلیارد تومان از مفسدان اقتصادی در ۹۱ پرونده

سخنگوی قوه قضاییه: 🔹فقط در دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی تهران، صرفاً در ۹۱ فقره پرونده در مقام اجرای حکم، قریب ۷ هزار میلیارد تومان وجه نقد و جزای...

ادامه مطلب ...