علی ربیعی تصریح کرده است که از مجموع ١٨ صندوق بازنشستگی کشور فقط یک صندوق قادر است به تعهدات خود عمل کند. او از ورشکستگی صندوق های بازنشستگی و تامین اجتماعی به عنوان “ابرچالش” نه فقط دولت حاضر و یا دولت های آینده، بلکه به عنوان “ابرچالش” کل نظام جمهوری اسلامی ایران یاد کرده است.

وزیر کار دولت روحانی تصریح کرده است که کل منابع تأمین اجتماعی در سال ٩۶ باید ٨۰ هزار میلیارد تومان باشد. از این میزان ۵٨ هزار میلیارد تومان باید از طریق وصولی های صندوق های بازنشستگی یا در حقیقت از طریق شاغلان و ۲٠ هزار میلیارد تومان دیگر از طریق تعهداتی که ربیعی توضیحی درباره شان نداده تأمین شود. با این حال، وزیر کار اعتراف کرده که هیچیک از این تعهدات هیچوقت متحقق نمی شوند. ربیعی خطاب به نمایندۀ اصفهان گفت : اکنون ۴ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر از ۴۰۶ نظام صنفی وارد صندوق تأمین اجتماعی می شوند و به ۲ هزار و ۴۶۱ میلیارد تومان اعتبار نیاز دارند، در حالی که کل اعتبار دولت از ۱٨ میلیارد تومان فراتر نمی رود.”

علی ربیعی در ادامه افزوده است که با چنین منابعی اجرای کامل طرح بیمه نیز یعنی سرعت بخشیدن به سقوط صندوق های بازنشستگی و تأمین اجتماعی است.

اشتراک این خبر در :