رئیس کمیته امداد که روز پنج‌شنبه در اصفهان سخن می‌گفت، اضافه کرد: “ما نیاز به مددکاران بیشتری برای رسیدگی به امور افراد تحت پوشش خود نیاز داریم.”

پرویز فتاح بارها نسبت به افزایش فقر در ایران هشدار داده است.

به عنوان نمونه، او دو سال پیش، در گفتگو با ایلنا، خبرگزاری کار ایران، گفت که شمار فقرا و نیازمندان در این کشور روز به روز رو به افزایش است و هیچیک از اقدام های مجلس و دولت کنونی نتوانسته است مانع از افزایش فقر در ایران طی سال‌های اخیر بشود.

چند ماه بعد نیز رئیس کمیته امداد به بی عدالتی در نظام آموزشی ایران اشاره کرد و گفت: “هر چند بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آموزش و پرورش در این کشور باید برای عموم رایگان و برابر باشد، اما، در عمل چنین نیست و بنیۀ ضعیف اقتصادی دولت اساساً اجازۀ اجرای این بند از قانون اساسی یعنی تأمین آموزش رایگان و برابر برای کودکان روستایی و شهریی را نمی دهد.”

آمار دقیقی درباره میزان فقر در ایران وجود ندارد، اما اعتراضات اخیر در ایران که خاستگاه اقتصادی داشت، نشانگر وضعیت بحرانی این کشور است.

این اظهارات رئیس کمیته امداد نیز در حالی است که تردیدها و ابهام‌های زیادی درباره عملکرد و شفافیت مالی این سازمان مطرح است.

اشتراک این خبر در :