لیست اصلاح طلبان

به گزارش خبرگزاری نسیم ایران به نقل از منابع آگاه از میان اصلاح طلبان تائید صلاحیت شده برای کاندیداتوری شورای اسلامی شهر تهران بالغ بر ۸۰۰ نفر برای حضور در لیست اصلاح طلبان اعلام آمادگی کردند که بعد از اجماع اولیه از میان آنها لیست اولیه ۱۰۰ نفره گزینش گردید . از میان این لیست برای مرحله دوم ۵۰ نفر انتخاب خواهند شد و نهایتا ازمیان ۵۰ نفر تعداد ۲۱ نفر برای حمایت همه جانبه نهایی می شوند. لازم به ذکر است تمامی لیست های منتشر شده غیر موثق بوده و لیست نهایی با اعلام شورای مرکزی اصلاحات از میان ۵۰ نفر نهایی به صورت رسمی اعلام می گردد .

برابر اساس  اعلام منابع موثق احتمالا لیست نهایی از میان افراد زیر می باشد .

 

۱

محسن هاشمی

۱۱

سید معروف صمدی

۲۱

حسن رباطی

۲

محمود میرلوحی

۱۲

احمد مسجد جامعی

۲۲

علی صوفی

۳

داریوش قنبری

۱۳

ولی اله شجاع پوریان

۲۳

رئوف  قادری

۴

محمود علیزاده طباطیائی

۱۴

احمد حکیمی پور

۲۴

غلامرضا رجائی

۵

عباس میرزا ابوطالبی

۱۵

فاطمه راکعی

۲۵

محسن سرخو

۶

اسماعیل دوستی

۱۶

حمید آیتی

۲۶

علی محمد غریبانی

۷

محمدرضا علی حسینی

۱۷

فاطمه مقیمی

۲۷

محسن مهر علی زاده

۸

محمد علی زم

۱۸

موسوی اجاق

۲۸

محمد سالاری

۹

حسین عسگری

۱۹

مرتضی الویری

۲۹

محمد جواد حق شناس

۱۰

غلامعلی رجائی

۲۰

علی اکبر جعفری

۳۰

شهربانو امانی

 

 

 

اشتراک این خبر در :