وزارت صنعت،معدن و تجارت به سازمان های خود در استان ها اعلام کرد که سه مورد به فهرست مواد و داروهای تحت کنترل و مراقبت مواد مخدر اضافه شده است.

سه ماده جدید به فهرست مواد و داروهای تحت کنترل مواد مخدر اضافه شد

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم،وزارت صنعت،معدن و تجارت با ارسال نامه ای به سازمانهای خود در استانها اعلام کرد که سه مورد به فهرست مواد و داروهای تحت کنترل ومراقبت مواد مخدر اضافه شده است. متن این نامه به شرح زیر است.

به پیوست تصاویر نامه‌های شماره ۶۵۵/۶۵۰۶ مورخ ۱۳۹۷/۲/۱ سازمان غذا و دارو و شماره ۹۷/۹۵۲۲۶۸ مورخ ۱۳۹۷/۸/۶ دفتر بررسی و تعیین ارزش و تعرفه گمرک جمهوری اسلامی ایران در خصوص اضافه نمودن اقلام ذیل به فهرست مواد و داروهای تحت کنترل تحت مراقبت هیات بین‌المللی کنترل مواد مخدر (INCB) موضوع ضمیمه شماره شش کتاب مقررات صادرات و واردات ارسال و به اطلاع می‌رساند:

۱- حسب مواد ۴۰ و ۴۱ قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر، ماده شیمیایی، استیل کلراید یا کلرواستیل (Acetyl Chloride) با شماره تعرفه (۲۹۱۵۹۰۹۴)، در زمره مواد شیمیایی پیش‌ساز تحت کنترل بوده و ساخت، خرید، فروش، نگهداری، حمل، مصرف، ورود، صدور و یا عرضه آن مستلزم اخذ مجوز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌باشد.

۲- بر اساس مصوبات کمیسیون داروهای مخدر (CND) سازمان ملل متحد و مواد ۴۰ و ۴۱ قانون مبارزه با مواد مخدر، مواد شیمیای مندرج در جدول ذیل در زمره پیش‌سازه‌های تحت کنترل بوده و ساخت، خرید، فروش، نگهداری، حمل، مصرف، ورود، صدور و یا عرضه آن مستلزم اخذ مجوز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌باشد.

ردیف نام فارسی نام انگلیسی تعرفه
۱ ۴- انیلینو – N فنتیل پیپریدین Anilino -N-Phenethlylpiperidine

(ANPP)

۲۹۳۳۳۹۹۰
۲ N- فنتیل -۴- پیپریدون N-Phenethyl-4-piperidone

(NPP)

۲۹۳۳۳۹۹۰
۳ آلفا – فنیل استواستونیتریل alpha-phenylacetoacetonitrile

(APAAN)

۲۹۲۶۴۰۰۰

اشتراک این خبر در :