صاحب امتیاز و مدیر مسئول :  محمدرضا  علی حسینی عباسی

شماره مجوز :  ۷۶۸۹۰

زمینه فعالیت و حوزه خبری : اقتصادی

آدرس : تهران – میدان رسالت – خیابان فرجام – بین خیابان آیت و حیدرخانی – پ ۴۲۸ – واحد ۳

تلفن : ۷۷۲۴۹۳۴۰

نمابر : ۷۷۲۴۹۳۲۰

ایمیل مدیر مسئول : m.alihoseini@gmail.com

ایمیل تحریریه : alihoseini.ab@gmail.com

اشتراک این خبر در :