بر أساس حکم موقت دیوان عدالت اداری، هیات دولت موظف است تا افزایش تعرفه واردات خودروهای خارجی را متوقف نماید. هیات دولت باید از ابتدای هفته آینده رای موقت دیوان عدالت اداری را به اجرا گذارد.

افزایش تعرفه واردات خودروهای خارجی در دی ماه امسال (۱۳۹۶) به تصویب رسیده بود اما اکنون دولت بر اساس حکم موقت دیوان عدالت اداری باید تا زمان نهایی شدن حکم، تعرفه واردات خودرو را به مصوبات قبلی بازگرداند.

بر اساس منابع داخلی در ایران، حکم موقت دیوان عدالت اداری بر اساس شکایت “شاکی خصوصی” صادر شده است. احتمال می‌رود صدور رای نهایی حدود ۳ تا ۶ ماه بطول بیانجامد.

رییس انجمن صنفی واردکنندگان خودرو گفته است: افزایش تعرفه واردات خودرو باعث شد تا قیمت انواع خودروهای وارداتی در بازار تا ۶۰ درصد افزایش پیدا کند.

بر اساس تعرفه واردات، خودرو با حجم موتور ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰ سی‌سی از ۴۰ به ۵۵ درصد، تعرفه واردات خودروهای با حجم موتور ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ سی‌سی از ۴۰ به ۷۵ درصد و تعرفه واردات خودروهای با حجم موتور ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰ سی‌سی از ۵۵ به ۹۵ درصد افزایش یافت.

هدف دولت از افزایش تعرفه خودروهای وارداتی، تامین بخشی از بودجه دولت بوده است اما اکنون با حکم موقت دیوان عدالت اداری تعرفه‌های پیشین تا زمان نهایی‌شدن حکم به اجرا درمی‌آید و همین موضوع قیمت خودروهای وارداتی را ۳۰ تا ۴۰ درصد کاهش خواهد داد.

اشتراک این خبر در :