داوود زارعیان معاون شرکت مخابرات ایران در خصوص تعرفه گذاری اینترنت به خبرنگار برنا گفت:  تعرفه گذاری اینترنت در هیچ مقطعی به صورت دقیق عمل نشده است.

به گفته ی او در مراحل ابتدایی تعرفه گذاری اینترنت به صورت نامحدود و ثابت واگذار می شده است. اما پیش از مدتی این سیاست تغییر کرد و سمت و سوی حجمی گرفت.

زارعیان با بیان اینکه ارائه ی اینترنت حجمی باعث ایجاد رقابت بین شرکت های مختلف شد افزود: باید این نکته را بدانیم که بیشتر شرکت های ارائه دهنده ی اینترنت برای ایجاد بستر لازم نیاز به هزینه ای ندارند و اکثرا با۵ الی ۱۰ نفر اداره می شوند و می توانند اینترنت بفروشند در صورتی که پیش از این بسیاری از زیر ساخت ها و بستر های مورد نیازشان از سوی مخابرات تامین شده است.

او افزود: بستر های مورد نیاز شرکت ها از طریق شرکت مخابرات و ارتباطات زیر ساخت تامین می شود، در هر صورت در پایان دولت قبل آقایان به این نتیجه رسیدند که ارائه اینترنت حجمی هم راه مناسبی برای تعیین قیمت نیست.

معاون شرکت مخابرات ایران تصریح کرد: در نهایت پیشنهاد وزرات ارتباطات این بود که سرعت به اضافه حجم تعیین کننده قیمت باشد اما  این روش هم روشی کامل نیست و همچنان در حال تلاش برای یافتن مدل مناسبی برای تعیین تعرفه هستند.

او با اشاره به صحبت های وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در خصوص سرعت اینترنت گفت: در بحث درآمد اینترنت به نظر میرسد  که مجموعه شرکت هایی مانند ارتباطات زیر ساخت، ریسلر ها یا همان فروشنده و شرکت های سی تی سهیم هستند که باید به شکلی قیمت گذاری شود که در این چرخه همه ذی نعفان شریک شوند.

زارعیان ادامه داد:قطعا برای ارائه اینترنت بدون حجم باید همه زیر ساخت ها در نظر گرفته شود تا حقوق هیچ کس از جمله ذی نفعان ضایع نشود.

او همچنین در خصوص افزایش پهنای باند در ایران گفت: یکی از اشکالات اصلی با توجه به فرهنگ ایران استفاده زیاد از پهنای باند بین المللی و در صورتی که شبکه ملی اطلاعات بیش از این توسعه یابد می توان هم به افزایش پهنای باند و هم پیرو آن افزایش سرعت اینترنت در همه نقاط ایران امید داشت.

اشتراک این خبر در :