در این مصاحبه، مدیر کل “توتال” گفته است که اگر این شرکت نتواند به دلایل حقوقی و تغییر رژیم تحریم ها علیه ایران با این کشور در چارچوبی قانونی قرارداد امضا کند، ناچار است در خصوص سرمایه گذاری اش در میدان پارس جنوبی تجدیدنظر کند.

مدیرکل “توتال” افزوده است که این شرکت در بازار آمریکا فعال است و در آن سهام قابل توجه ای دارد و به تازگی نیز سهام بیشتری در این بازار خریداری کرده است. شرکت “توتال” با تأئید سخنان مدیر کل اش افزوده است که شرکت فرانسوی بارها بر اهمیت این موضوع در تصمیم گیری هایش در قبال ایران تأکید کرده است.

ماه گذشته، دونالد ترامپ از تأئید پایبندی ایران به توافق اتمی خودداری کرد و دست کنگرۀ این کشور را برای احیای تحریم های جدید و یکجانبۀ آمریکا علیه ایران باز گذاشت.

فرانسوی “توتال” در ژوئیه گذشته قرارداد توسعۀ مرحلۀ یازده میدان پارس جنوبی را که بزرگترین میدان گاز طبیعی جهان به شمار می رود به ارزش دو میلیارد دلار با ایران امضا کرد. ایران امیدوار است که با گسترش بهره برداری از این میدان گازی مشترک عقب ماندگی خود را از قطر جبران کرده و بر درآمدهای نفتی اش بیافزاید.

اشتراک این خبر در :