صاحب امتیاز و مدیر مسئول: محمدرضا علی حسینی عباسی
شماره مجوز :۷۶۸۹۰
زمینه فعالیت و حوزه خبری :. اقتصادی
آدرس : تهران میدان رسالت خیابان فرجام بین خیابانهای حیدرخانی و آیت پلاک ۴۲۸ واحد ۳
کدپستی :. ۱۶۸۳۸۱۹۶۱۱
تلفن : ۷۷۲۴۹۳۴۰
نمابر : ۷۷۲۴۹۳۲۰
ایمیل مدیر مسئول :. M.alihoseini@gmail.com
ایمیل تحریریه : alihoseini.ab@gmail.com

اشتراک این خبر در :