به گزارش «اُوبربانک»، اعطای این وام با فراهم ساختن منابع مالی لازم، امکان اجرای قراردادهای متعددی را فراهم می کند و از همین رو استقبال صادرکنندگان اتریشی را بدنبال آورد.

این وام که تحت پوشش شرکت اتریشی اعتبارات و بیمه «اُوکابه» قرار دارد برای سرمایه گذاری در زیرساختارهای راه آهن، شبکه‌های آب و تولید برق فتوولتائیک بکار خواهد رفت.

«اُوبربانک» که یک بانک خصوصی منطقه ایست، اعلام کرده است که ادارۀ حساب‌های خارجی یازده بانک ایرانی را به یورو در اختیار دارد برای اخذ تصمیم در این زمینه، کلیۀ مجازات های احتمالی آمریکا را نیز در نظر گرفته و تلاش می‌کند قوانین آمریکا را زیر پا نگذارد.

اشتراک این خبر در :