مهندس علیرضا خانی
( دبیر کل جمعیت جوانان مومن و انقلابی )

در مصاحبه با خبرنگار نسیم ایرانیان :
کشور امروز در شرایط جنگ همه جانبه نرم است جنگی از جنس ( اقتصادی ، فرهنگی ، اجتماعی ) علیه ملت شریف ایران
مدیریت کشور در این شرایط مدیرانی نیاز دارد از جنس
باکری ها ، همت ها ، زین الدین ها و….
مدیرانی که بجای پرکردن جیب خود به فکر کشورشان هستند
البته که ما گاهی فراموش می کنیم مدیرانی که جنگ را در بدترین شرایط اداره کردن امروز کجا هستند
حاج محسن رضایی
همانکسی است که در جنگ نشان داد که با مدیریت درست و استفاده از نیروهای جوان ، با انگیزه ، مومن و انقلابی می توان در برابر بزرگترین قدرت های جهان پیروز شود امروز نیز باید از برنامه اقتصادی ایشان در جنگ اقتصادی استفاده شود

اشتراک این خبر در :