اسیب شناسی

انسان های خوش بین و بد بین مکمل یکدیگر هستند همانند گرایش های راست وچپ در سیاست، چرا که انسان خوش بین هواپیما می سازند و انسان بد بین چتر نجات. لذا ما در انتخابات بدنبال حذف یک جریان سیاسی در کشور نیستیم بلکه به دنبال موازنه جریان های سیاسی هستیم؛ بخاطر داریم در دولت آقای احمدی نژاد وقتی که همه کشور در اختیار یک جناح سیاسی قرار گرفت چه نتایج ناگورای به همراه داشت و عملا کشور به ورطه نابودی رسید به اذعان آمار و ارقام در زمینه فساد، رشد منفی اقتصاد، تورم و بیکاری و غیره. جریان اصولگرا و اصلاح طلب هر دو اشکالات و نواقصی داشته و دارند، به نظر نویسنده بزرگترین مشکل جریان اصلاحات فاصله گرفتن از رهبر انقلاب در مقطعی از عمر سیاسی خود بود که خوشبختانه با درایت بزرگان اصلاحات این مسیله آسیب شناسی و حل شد و ما امروز می بینیم بزرگان اصلاحات رابطه نزدیکی با حضرت آقا دارند. اما جریان اصولگرایی که بزرگترین مشکل آن فاصله گرفتن از مردم و نادیده گرفتن توده مردم ایران، نیاز ها و خواسته های آنان و خصوصا فاصله گرفتن از قشر روشن فکر جامعه می باشد. جرایان اصولاگرا ابدا این مسئله را جدی نگرفته و نمی گیرد و کما کان به روش های سنتی به جذب مردم مبادرت می نماید از جمله قدیس پروری، مظلوم نمایی و جایزه دادن به مردم در مواقعی که به مردم نیاز دارد و پایین نگه داشتن درک سیاسی مردم؛ با توجه به اینکه سطح دانش سیاسی مردم در حال افزایش می باشد و تقریبا بغیر جمعیت روستایی که آشنایی کمتری در تحلیل مسایل سیاسی دارد بیشتر مردم شهر ها با جریان اصلاح طلبی گره خورده و سبد رای اصول گرا بیشتر در همان روستا هاست. لذا جریان اصول گرا بایستی این موضوع را آسیب شناسی و رفع کند والا در انتخاب های پیش رو هیچ شانسی نخواهد داشت، و تنها بواسطه نقطه قوت خود که نزدیکی با حضرت اقا است می تواند در قوه قضاییه و صدا سیما و مسندهایی که شخص رهبری انتخاب می فرمایند بر جریان اصلاح طلبی پیشی بگیرد. بنده به شخصه معتقد به حذف هیچ جریانی سیاسی در کشور نیستم چرا که یکدست شدن کشور مترادف است با نابودی کشور و این دو جریان مکمل هم بوده و بر یکدیگر در بلند مدت اثر مثبتی خواهند گذاشت ولی شرط آن اینست که یکدیگر را به رسمیت بشناسند و سعی در تخریب یکدیگر نداشته باشند.

محسن پورصالحی-نسیم ایران

اشتراک این خبر در :